1.فروگنیسم چیست؟

فروگنیسم (Fruganism) از واژه ی فروگن (Frugan) گرفته شده که خود از ترکیب واژه های (Frugivore) به معنای میوه خوار و (Vegan) به معنای گیاهخوار مطلق ایجاد شده است. اگر چه فروگنیسم از نظر بسیاری از معیارهای اخلاقی به وگنیسم شبیه است اما یک تفاوت عمده و اساسی میان این دو وجود دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اسلاید