2.فروگن ها چه می اندیشند؟

فروگن ها بر این باورند که حیات گیاهان نیز به اندازه ی حیات حیوانات محترم است. پس آن ها علاوه بر این که محصولات حیوانی را تحریم می کنند، آن دسته از محصولات گیاهی که باعث مرگ و یا آسیب دیدگی گیاهان می شود را نیز مورد استفاده قرار نمی دهند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اسلاید